An Bình thịnh Vượng

[tintuc]
Bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng

Là giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt của Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân thọ. Sản phẩm mang đến cho khách hàng sự vững tâm về nguồn tài chính khi không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng.
Đây cũng là giải pháp giúp khách hàng tích lũy tài chính một cách có kỹ luật. Để chuẩn bị cho dự án trong tương lai khi về già hoặc may mắn khi không mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng nào
Vì sao bạn nên quan tâm đến sản phẩm này ?

- 46 bệnh lý nghiêm trọng được bảo vệ
- Được chi trã đến 1000 ngày nằm viện
- Được chi trã đến 400% số tiền bảo hiểm
- Chi trả quyền lợi định kỳ, 3 năm /lần từ năm thứ 4

Bạn Được quyền lợi gì ?

1. Bảo vệ trước bệnh lý nghiêm trọng
- Mắc bệnh lý nghiêm trọng lần 1: chi trả 100% số tiền bảo hiểm + Miễn phí đóng
- Mắc bệnh lý nghiêm trọng lần thứ 2: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích
2. Quyền lợi trợ cấp viện phí
- Trợ cấp viện phí cơ bản: chi trả 0.2% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, tối đa 2 triệu đồng/ngày, tối đa 100 ngày/năm HĐ
- Trợ cấp viện phí đặc biệt: chi trả gấp 2 lần trợ cấp viện phí cơ bản cho mỗi ngày nằm tại khoa Hồi sức tích cực, tối đa 30 ngày/năm HĐ
3. Quyền lợi bảo hiểm khi Tử vong
- Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích (Nếu tử vong khi chưa nhận Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)
- Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích (Nếu tử vong khi đã nhận Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)
- Chi trả lên tới 400% Số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong do tai nạn nếu kết hộp cùng Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn


Liên Hệ    Mr Hoàng : 0904.07.39.67 (Đại Lý Bảo Hiểm Bảo Việt)


 [/tintuc]

Tags:

Gọi ngay
Liên Hệ: 0904073967