ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

[tintuc]


Đo đạc địa chính, là gì ?

- Đo đạc địa chính,  là một trong những khâu quang trọng trong qua trình xây dựng  .Bảo đảm cho công trình xây dựng đúng khích thước, đúng vị trí thiết kế. Hỗ trợ công tác thi công xây dựng được diễn ra nhanh chóng,chính xác hơn nhiều so với công trình từ khinh nghiệm thực tiễn mà không có thông số chính xác.Vì vậy việc đo đạc và tuân thủ theo quy trình đo đạc địa chính, trắc địa là điều hết sức cần thiết.
- Hiện nay công tác đo đạc địa chính được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc các công ty có giấy phép đo đạc đo Cục Đo Đạc cấp. Đo đạc địa chính là bắc buộc đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc xây dựng bản đồ , cơ sở dữ liệu.
-Đo đạc địa chính gồm 4 loại chính 

.Trích đo thửa đất địa chính là công tác đo đạc địa chính riêng với từng lô/thửa đất tại những nơi chưa có bản đồ địa chính
.Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính là công tác thực hiện dựa trên cơ sở các thay đổi về ranh giới đất, diện tích thửa đất, và mục đích sử dụng đất.
.Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính công tác này thực hiện với đơn vị hành chính cấp xã, đã có bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính.
.Đo vẽ lại bản đồ địa chính công tác này thực hiện với các khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng chưa có biến động.

Các công tác đo đạc địa chính tại Cty TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AGH LAND
- Đo đạc hiện trang nhà - đất
- Đo đạc phục vụ công tác đền phù giải tỏa
- Đo đạc phục vụ tranh chấp
- Đo đạc làm thủ tục giao,  thuê đất
- Đo đạc lập bản đồ tổng thể phân lô
- Đo đạc khảo sát địa hình
- Đo đạc định vị công trình ranh đất
- Đo đạc tính toán khối lượng san lấp
- Quan trắc lún nghiên công trình


Công ty TNHH Bất Động Sản AGH LAND

Địa Chỉ 414 Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email Aghland2019@gmail.com

Liên hệ : Mr Hoàng 0904.07.39.67 
[/tintuc]
-

Tags:

Gọi ngay
Liên Hệ: 0904073967